Poor People’s Movements

Žensko pitanje u Srbiji

Author(s): Neda Božinović

 


The first impression that the reader gets while reading Neda Božinović's monograph is that it is actually a pioneering endeavor that summarizes two centuries of women's struggle for equality in this area. It is safe to say that this is the first historical study on the "women's issue" or, better said, on the women's movement in Serbia, a study written by a woman. Respecting the remarks of the presenters, as well as others, the author should be commended for her courage to approach such a voluminous work for which there were no basic preconditions in the form of collected and processed documentation, bibliographic sources, etc., and for the patience required by this unique endeavor. These recognitions are of special significance if we keep in mind that the author is not a professional historian and that she approached this work professionally but also with deep personal motivation as a participant in the women's movement from her student days before World War II to the gloomy present. to fight battles that until recently were considered to have been won forever.

 

Prvi utisak koji čitalac stiče čitajući monografiju Nede Božinović jeste da se zapravo radi o pionirskom poduhatu koji sažima dva veka borbi žena za ravnopravnost na ovim prostorima. Slobodno se može reći da je to prva istorijska studija o “ženskom pitanju” ili bolje reći o ženskom pokretu u Srbiji i to studija koju je napisala žena. Uvažavajući primedbe prikazivača, pa i drugih, treba odati priznanje autorki za hrabrost da pristupi tako zamašnom poslu za koji nisu ostojali ni elementarni prethodni uslovi u vidu prikupljene i obrađene dokumentacije, bibliografskih izvora itd., te za strpljenje koje je zahtevao ovaj jedinstven poduhvat. Pritom ova priznanja imaju poseban značaj ako se ima u vidu da autorka nije profesionalni istoričar te da je ovom poslu pristupila profesionalno ali i sa dubokom ličnom motivacijom učesnice ženskog pokreta od svojih studentskih dana pre II svetskog rata pa do sumorne današnjice kada izgleda da žene ponovo moraju da biju bitke za koje se donedavno smatralo da su zauvek dobijene.

 

key words: authors/Neda Božinović, language/Serbian, countries/ Yugoslavia, Serbia, Vojvodina, personalities/Dragana Dejanovic, Svetozar Markovic, Ilka Markovic, women, family, feminism, Capitalism, education, voting rights, Socialism, Ujedinjena omladina srpsкa, women societies, employment, women press, Antifašistički front žena, People's Liberation struggle

 

ključne reči: autori / Neda Božinović, jezik / srpski, zemlje / Jugoslavija, Srbija, Vojvodina, ličnosti / Dragana Dejanović, Svetozar Marković, Ilka Marković, žene, porodica, feminizam, kapitalizam, obrazovanje, pravo glasa, socijalizam, Ujedinjena omladina srpska, ženska društva, zapošljavanje, ženska štampa, antifašistički front žena, narodno-oslobodilačka borba

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.