Poor People’s Movements

Anarchism: A Theoretical Analysis

Authror(s): Alan Ritter

 


The central claim of anarchism is that government, being the chief cause of human misery, must be replaced by a stateless society of strongly independent persons who are strongly bound together in a group. In an anarchist social order, individual and communal tendencies, now often contradictory, become mutually reinforcing so as to create a nurturing environment. The main purpose of this 1980 book is to vindicate this argument as presented by leading anarchists: William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin and Peter Kropotkin. Early chapters are devoted to proving the anarchists consistent in seeking to combine the greatest individual development with the greatest communal unity. Later chapters show the plausibility of the various anarchists' models of the good society, of their criticisms of established institutions and of their strategies for creating an anarchist social order. The analysis presented accords the anarchists a leading voice in the debate among political theorists over how to create and organize a just society.

 

Centralna tvrdnja anarhizma je da vlada, kao glavni uzrok ljudske bede, mora biti zamenjena društvom bez državljanstva snažno nezavisnih osoba koje su čvrsto povezane zajedno u grupi. U anarhističkom društvenom poretku, individualne i zajedničke tendencije, koje su sada često kontradiktorne, postaju međusobno pojačane kako bi se stvorilo okruženje koje neguje. Glavna svrha ove knjige iz 1980. je da potvrdi ovaj argument koji su predstavili vodeći anarhisti: Vilijam Godvin, Pjer-Žozef Prudon, Majkl Bakunjin i Piter Kropotkin. Prva poglavlja su posvećena dokazivanju da su anarhisti dosledni u nastojanju da kombinuju najveći individualni razvoj sa najvećim zajedničkim jedinstvom. Kasnija poglavlja pokazuju uverljivost različitih anarhističkih modela dobrog društva, njihove kritike uspostavljenih institucija i njihovih strategija za stvaranje anarhističkog društvenog poretka. Predstavljena analiza daje anarhistima vodeći glas u debati među političkim teoretičarima o tome kako stvoriti i organizovati pravedno društvo.

 

Key words: authors /Alan Ritter, Language/English, personalities: William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin, Peter Kropotkin, Anarchism, governance, community, individualism, freedom, libertarianism, rationality, state, revolution, Socialism

 

ključne reči: autori / Alan Ritter, jezik / engleski, ličnosti: William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin, Peter Kropotkin, anarhizam, upravljanje, zajednica, individualizam, sloboda, libertarijanizam, racionalnost, država, revolucija, socijalizam

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.