Poor People’s Movements

Radne cijene proizvodnje i transformacioni problem u jugoslovenskoj/socijalističkoj privredi

Author: Branko Horvat

 


Very little theoretical research is devoted to the problem of the working content of production. Most of the research that has been done was aimed at solving the transformation problem from the third volume of Capital. It is therefore not surprising that a general working theory of price does not exist. This paper is a contribution to the research of the possibility that such a theory is based. A naturally specified three-sector model of the economy will be used as an analytical instrument.

 

Veoma je malo teorijskih istraživanja posvećeno problemu radnog sadržaja proizvodnje.! Najveći broj istraživanja koja su izvršena bila su usmjerena na rješenje transformacionog problema iz treće sveske Kapitala. Stoga ne iznenađuje što opća radna teorija cijene ne postoji. Ovaj rad predstavlja prilog istraživanju mogućnosti da se takva teorija zasnuje. Kao analitički instrument bit će iskorišten naturalno specificiran trosektorski model privrede.

 

Key words: authorsi/ Branko Horvat, language/ serbo-croation, production, Capital vol.III, price, Yugoslavia, Socialism

 

ključne reči: autori / Branko Horvat, jezik / srpskohrvatski, proizvodnja, Kapital treći tom, cena, Jugoslavija, socijalizam

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.