Poor People’s Movements

Self-Governing Socialism vol. I

Self-Governing Socialism vol. II

Author(s): Branko Horvat, Rudi Supek, Mihajlo Marković

 


First published in 1975, this set of two volumes edited by three distinguished scholars – an economist, a sociologist and a philosopher - assembles seminal articles, book extracts and documents from some twenty countries to trace the theory and practice of self-governing socialism from the early nineteenth century to the 1970s. Volume I contains readings and extensive introductory essays on the historical origins and development of self-governing socialism and the philosophical foundations of the idea of self-management. Although first published in the 1970s, this set provides a useful and comprehensive history of self-governing socialism and it will be of interest to those currently studying a range of social sciences and humanities including history, sociology, politics, economics and philosophy.

 

Prvi put objavljen 1975. godine, ovaj zbornik od dva toma koji su uredila tri ugledna naučnika - ekonomista, sociolog i filozof - okuplja temeljne članke, izvode iz knjiga i dokumente iz dvadesetak zemalja kako bi pratili teoriju i praksu samoupravnog socijalizma ranog devetnaestog veka do sedamdesetih godina prošlog veka.Tom I sadrži čitanja i opsežne uvodne eseje o istorijskom poreklu i razvoju samoupravnog socijalizma i filozofskim osnovama ideje samoupravljanja. Iako je prvi put objavljen 1970-ih, ovaj set pruža korisnu i sveobuhvatnu istoriju samoupravnog socijalizma i biće zanimljiv onima koji trenutno proučavaju niz društvenih i humanističkih nauka, uključujući istoriju, sociologiju, politiku, ekonomiju i filozofiju.

 

Key words: Authors/ Branko Horvat, Rudi Supek, Mihajlo Marković, self managment, socialism, self-governing socialism

 

Ključne reči:: Autori / Branko horvat, Rudi Supek, Mihajlo Marković, samoupravljanje, socijalizam, samoupravni socijalizam

 

© 2023 Pleiades COOP. All Rights Reserved.